مدیر مسئول روزنامه ایران: محمد حسن روزی طلب
سرپرست روزنامه ایران در البرز: حسن منصوریار
همکاران: حبیب توانگر (کرج)
مهران رزمجو (صمت)
محمد نیک آیین (شهرستان فردیس)

دکمه بازگشت به بالا